Columns

1000-POOT (Door E. Krabbendam)

Ons aller Bomans was een duizendpoot. Dat blijkt al uit zijn schrijfwerk. Dat ging van een toneelstuk, biografie en novelle tot vertalingen, essays, beschouwingen, dagboeken, leesboeken voor de jeugd, columns, stripverhalen, onzinstukken, gedichten en liedjes aan toe. Toen hij op 58-jarige leeftijd overleed stonden maar liefst 64 boektitels op zijn naam.

Al schrijvend was hij in 1945 ook een van de gangmakers van de bladen Elseviers Weekblad en de Volkskrant. Dan zijn werk voor radio, later tv, eerst in humorprogramma’s en later in ernstige reportages. Na zo’n 40 jaar zijn ze nog zo fris dat de DVD’s met die beelden de laatste tijd grif zijn verkocht. Daarnaast hield hij in vele zalen en zaaltjes toespraken als spreker / redenaar  / amuseur / humorist.

Veel mensen en onderwerpen zijn aan hem verbonden. Zo was hij president van de Rijnlandsche Academie, president van Sociëteit Teisterbant, president van het Dickens Fellowship in Nederland, ridder in de Orde van Oranje-Nassau, ‘ridder’ in de Orde van de Gulden Humor, presentator van het Grand Gala du Disque en postuum ontvanger van de onderscheiding Yad Vashem, omdat hij tijdens de Duitse bezetting joden in zijn huis onderduik had verschaft. Zijn naam is ook verbonden aan – we doen maar een greep – Rome, Vlaanderen, Haarlem, Rottumerplaat, Harry Prenen, Michel van der Plas, Harry Mulisch, Sinterklaas, katten, een potje schaak, voetbal, muziek, ballonvaart en wereldreis. Onder het knopje 1000-poot kunt u door verschillende items scrollen en klikken om het web rond Godfried Bomans zichtbaar te maken.

Voor vragen en/of reacties op de artikelen van Dhr. E. Krabbendam (oa. 1000-poot): eakrabbend@zeelandnet.nl

Disclaimer Godfried Bomans Genootschap
De rubriek “1000-poot” is met de grootst mogelijke zorg samengesteld door derden. Niettemin kan de informatie onjuistheden, typefouten, persoonlijke meningen- en/of conlusies bevatten. Het Godfried Bomans Genootschap staat dan ook niet in voor de juistheid, volledigheid, actualiteit van de informatie en gegeven persoonlijke meningen en conclusies. Niets van deze rubriek mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van de auteur (Dhr. Krabbendam) worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, en het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik.