logo

Het Godfried Bomans Genootschap is sinds 1972 een vereniging van meer dan 200 leden. Het Genootschap beheert deze website, maar ook een Facebookpagina en het periodiek Godfried. Daarnaast worden er bijeenkomsten georganiseerd en biedt het Genootschap hulp bij activiteiten rondom Godfried Bomans en bij vragen omtrent deze bijzondere schrijver.

Vragen of opmerkingen? Stuur ons een e-mail!

Voor vragen betreffende publicatierechten, wende men zich tot uitgeverij De Boekerij

Andere Tijden over Bomans - kijkcijferkanon

Actueel

Oproep ervaringen met Bomans’ werk

Schrijft u mee?
Op 22 december 2021 zal het al 50 jaar geleden zijn dat Godfried Bomans plots overleed. Daarom heeft het bestuur besloten om beroep te doen op alle leden, inclusief ereleden en bestuursleden, met de vraag om hun ervaringen omtrent Godfried Bomans’ werk, zijn levensgeschiedenis en zijn overlijden, in geheel eigen stijl neer te schrijven. Lees hier hoe stukken zijn in te zenden >>

Over Godfried Bomans gesproken

Kijkt of luistert u mee?
Het Godfried Bomans Genootschap maakt een serie interviews over Bomans.

Lid worden

Het Godfried Bomans Genootschap is een vereniging waarvan men lid kan worden. Met een lidmaatschap ondersteunt u het werk van het Genootschap maar krijgt u ook een aantal keer per jaar het periodiek Godfried. Het Genootschap organiseert meerdere keren per jaar bijeenkomsten voor leden.

Bomans-NPO

“Wij zijn alle ballingen, levend binnen de lijsten van een vreemd schilderij. Wie dit weet, leeft groot. De overige zijn insecten.”

— Godfried Bomans

Bomans voorpagina

Godfried Bomans

Lees meer over het leven en de werken van Godfried Bomans.

Het genootschap

Lees verder over o.m. bijeenkomsten, het bestuur, briefwisselingen met het genootschap.