Beleidsplan

In dit document stelt het bestuur van het Godfried Bomans Genootschap het beleidsplan voor, waarin volgende onderwerpen worden behandeld:

 1. Doelstellingen van het Genootschap.
 2. Planning van toekomstige activiteiten van het Genootschap:
  a. Bijeenkomsten, lezingen en voordrachten
  b. Publicaties door het Genootschap
  c. Website van het Genootschap
  d. Facebook, podcast en Youtube
  e. Geplande projecten
  f. Uitgave van Bomans gerelateerde werken
 3. Financiële beleid van het Godfried Bomans Genootschap
 4. Bestuur, partners en contacten van het Genootschap

1. Doelstellingen van het genootschap:

Conform de Statuten stelt de vereniging Godfried Bomans Genootschap zich ten doel kennis over leven en werken van Godfried Bomans te vergroten en te verbreiden en hiervoor belangstellenden te verenigen.

2. Planning van toekomstige activiteiten van het genootschap:

a. Bijeenkomsten

Het Godfried Bomans Genootschap houdt twee keer per jaar een bijeenkomst voor haar leden, telkens op de tweede zaterdag van april en de tweede zaterdag van oktober.
Bijeenkomsten vinden meestal in Haarlem plaats, hoewel samenkomsten in andere locaties niet uitgesloten zijn.

De voorjaarsbijeenkomst is een Algemene Ledenvergadering waarbij:

 • Het bestuur verslag doet van de werkzaamheden van het afgelopen jaar
 • De penningmeester verantwoording over de rekening van het afgelopen jaar aflegt
 • De kascommissie schriftelijk verslag uitbrengt
 • De samenstelling van het bestuur wordt vastgelegd Op deze bijeenkomsten is er steeds ruimte voorzien voor een voordracht, een lezing of een andere met de schrijver verbonden activiteit. Daarnaast wordt er jaarlijks op 22 december, de sterfdag van Godfried Bomans, door het bestuur een korte plechtigheid gehouden aan het graf van de schrijver, op de begraafplaats te Bloemendaal. De bestuursvergaderingen worden minstens twee keer per jaar gehouden op verschillende locaties. Een digitale bestuursvergadering behoort tevens tot de mogelijkheden.

b. Publicaties door het genootschap

Het Godfried Bomans Genootschap geeft twee keer per jaar het periodiek ‘Godfried’ uit, dat aan alle leden wordt verzonden.
De inhoud bestaat altijd uit Bomans gerelateerde artikels van de eigen redactie of uit de algemene pers, verslagen van voordrachten of opvoeringen, nieuwe ontdekkingen en inzendingen van verschillende vrijwillige redactieleden.

Het periodiek is primair bedoeld voor alle leden van het Godfried Bomans Genootschap.
De Godfried is een periodiek, dat leden van het Godfried Bomans Genootschap op de hoogte wil houden van ontwikkelingen binnen de vereniging, van het leven en werk van Godfried Bomans.

Jaarlijks wordt een bijkomende publicatie over Bomans’ activiteiten aan de leden verzonden, evenals prentbriefkaarten met een keuze uit zijn reeks aforismen.

c. De website van het genootschap

Het Godfried Bomans Genootschap beschikt over een website www.godfriedbomans.nl
Hierop is een groot aanbod aan Bomansinformatie te vinden zoals de levensgeschiedenis van de schrijver, zijn werk, de plaatsen die hij bezocht, zijn fijne humor, zijn oog voor het verenigingsleven, de successen en zijn plotse en onverwachte dood.
Ook vindt men er informatie over het Genootschap, boekenverkoop, lidmaatschap en contactmogelijkheden. In de rubriek Columns verschijnen artikels van de huidige en voormalige redactieleden. In de rubriek Actueel worden de leden geïnformeerd over op til zijnde activiteiten.

d. Facebook, podcast en Youtubekanaal

Op de facebookpagina van het Genootschap verschijnt er regelmatig een anekdote uit het leven van de schrijver.
Op Spotify worden regelmatig podcasts geplaatst onder de titel: Over Godfried Bomans gesproken. Op het Youtubekanaal van het Genootschap worden filmpjes geplaatst.

e. Geplande projecten

Het is een voortdurende betrachting van het bestuur van het Genootschap om de figuur van Godfried Bomans in de belangstelling te houden. Daarom wordt er steeds uitgekeken naar gelegenheden om Bomans gerelateerde activiteiten, zoals tentoonstellingen en voorstellingen, te organiseren of te begeleiden.

Aandacht wordt besteed aan plaatsnamen, straatnamen of gebouwen met de naam Bomans of Godfried Bomans.
In het verleden werden al gedenkplaten aangebracht aan zijn geboortehuis en in de nabijheid van huizen waar hij ooit woonde. In de nabije toekomst komt er een korte tekst van Godfried Bomans op een openbaar gebouw in Haarlem.
Het Genootschap heeft een wandelgids voor Haarlem uitgebracht.

f. Uitgave van Bomans gerelateerde artikelen of heruitgave van originele teksten

In een recent verleden verleende het Godfried Bomans Genootschap medewerking aan de samenstelling van twee verzamelwerken met originele werken van de schrijver: De Honderdjarige en De Brandmeester.
Eerder werkte het Genootschap mee aan de zevendelige verzameling Werken, door onder meer het personenregister samen te stellen.

3. Financiële beleid van het Godfried Bomans Genootschap

De geldmiddelen van het Genootschap worden gevormd door contributies, schenkingen, erfstellingen en legaten, renten en overige baten.
De contributies worden jaarlijks door de Algemene Vergadering vastgesteld en door de penningmeester van de leden geïnd.

Het Godfried Bomans Genootschap is statutair gevestigd in Haarlem en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder RISN nummer 816621573.

4. Bestuur, adviseurs, partners en contacten van het Genootschap

De samenstelling van het bestuur, dat voor zijn inspanningen geen bezoldiging ontvangt, zoals het wordt vermeld op de website van het Genootschap:

VoorzitterFred Berendse
PenningmeesterGerard Dekkers
SecretarisShishir Bestebreur
RedactieJan Teengs
Vlaanderen, website en redactieFred Bonaers
AdviseursAnnemarie Feilzer, Gé Vaartjes, Jan Henry, Frank van der Voordt, Sanne Dresmé (website)
ContactenLiteratuur Museum Den Haag, Letterenhuis Antwerpen Hotel ML Haarlem