Publicaties

Nog te verkrijgen publicaties van het Genootschap

Publicaties kunt u verkrijgen door het verschuldigde bedrag over te maken op bankrekening NL37INGB0002999079 t.n.v. Godfried Bomans Genootschap te Bodegraven (BIC INGBNL2A) en de vermelding van de gewenste titel en uw adres.

Aphorisms. Eindejaarsgeschenk 2003. Spreuken van Godfried Bomans, verzameld door Gert de Ley en vertaald in het Engels door David Potter. Prijs € 6. Aphorisms by Godfried Bomans, selected by Gert de Ley and translated by David Potter. This booklet was published by the Godfried Bomans Genootschap and offered to the members of this Society as a Christmas gift 2003. Price € 6. Way to order: see above.

Godfried weet raad. Eindejaarsgeschenk 2004. Verhaal van Cees van den Berg waarin het werk van Bomans een rol speelt. Prijs € 5.

Bomans als Provo. 2005. Essay van Edward Krabbendam over de opstandige Bomans. Prijs 7,50.

Godfried Bomans, schrijver en televisiester. Eindejaarsgeschenk 2005. Toespraak van Gé Vaartjes bij de presentatie van de dvd’s van Godfried Bomans in het Letterkundig Museum op 8 november 2005. Prijs € 5.

Onder het stof. 2006. Een documentair overzicht van 28 jaargangen van het periodiek Godfried, samengesteld door Jac Aarts. Prijs € 9,50.

De besmetting door een bijgeloof. Eindejaarsgeschenk 2006. Bijna tweeduizend jaar oude briefwisseling tussen Plinius en Trajanus over opkomend christendom. Vertaald door M.A. Schwartz, ingeleid door Bomans.Prijs € 6,50.

Het kleine Erikboek. 2013. Aantekeningen bij Erik of Het klein insectenboek. Samengesteld door Fred Berendse ter gelegenheid van de campagne Nederland Leest. Prijs € 4,80.

Beroemd Gekend Gevierd Eindejaarsgeschenk 2014. Portretten van beroemde mannen en vrouwen door Godfried Bomans.

Bomans’ Banden. Eindejaarsgeschenk 2007. Aanvulling op de door Freek van Leeuwen geschreven wandelgids En nu maar lopen… In deze gids worden de plaatsen beschreven waarmee de schrijver iets had en die ‘buiten de muren van het oude Haarlem’ op banden te bereiken zijn. Tweede druk nog beschikbaar.

Uitverkochte publicaties

Om een lang verhaal kort te maken. Een in 1988 door veertien leden van het Genootschap samengesteld trefwoordenregister op drieëntwintig boeken van Godfried Bomans.

Supplement op Werken I en II. 1996.

De Vormmaker. In 1996 ter gelegenheid van de 25e sterfdag uitgegeven boekje met niet eerder gepubliceerde teksten van Godfried Bomans en Harry Prenen en fragmenten uit een radio-interview met Jeroen Brouwers.

Supplement op Werken III. 1997.

Supplement op Werken IV. 1997.

De Muziekstukken. 1997. Composities van Godfried Bomans. Samengesteld door Hero Wouters.

Supplement op Werken V. 1998.

Supplement op Werken VI. 1999

En nu maar lopen… Wandelgids met twee wandelingen door het Haarlem van Godfried Bomans. Door Freek van Leeuwen. Beleefde in 2000/2001 vijf drukken.

Bomans in triplo. Eindejaarsgeschenk 2001. Hierin staan drie stukjes die het eerst werden gepubliceerd in de ‘Strijdkreet’, het blad van ‘Het Leger des Heils’. Ze zijn niet in Werken opgenomen.

Bill Clifford. Eindejaarsgeschenk 2002. Dit is een komische opera. Bomans schreef hiervoor twee libretto’s en Jan Mul de muziek. Musicus Hero Wouters ontdekte deze werkjes in 2001 in het Nederlands Muziek Instituut.

Supplement op Werken VII. 2003.

Herdenkingsgedicht door Lenie van Wijk. Eindejaarsgeschenk 2006 om de 35e sterfdag te markeren met een portret van Godfried en een herdenkingsgedicht van Lenie van Wijk.

Vouwkaart met Het Haarlems Kerstspel in de St. Bavo-kerk. Eindejaarsgeschenk 2008.

Vouwkaart met een stichtelijke tekst van Pater Jan Bomans. Eindejaarsgeschenk 2009.

Ik hou van deze maand. Eindejaarsgeschenk 2010. Interview met Godfried Bomans.

Ik ben moeilijk te interviewen. Eindejaarsgeschenk 2011. Bundeling van interviews met Godfried Bomans.

Ik ben moeilijk te interviewen deel 2. Eindejaarsgeschenk 2012. Bundeling van interviews met Godfried Bomans.

Pakketje prentbriefkaarten van illustraties van Alison Korthals Altes. Eindejaarsgeschenk 2013.

’s-Gravenhage. Het hart van Holland. 2013. Drie essays van Godfried Bomans t.g.v. zijn 100ste geboortedag.