Bibliografie over Bomans

Inmiddels is er ook veel geschreven over Bomans.

 • J. van Dyck, Ernst en luim in het werk van Godfried Bomans. Antwerpen: Standaard Boekhandel, 1958
 • Michel van der Plas, Herinneringen aan Godfried Bomans. Amsterdam-Brussel: Elsevier, 1972
 • Tony van Verre, Bomans was de naam. Bussum: Unieboek/Gooise Uitgeverij, 1978
 • Jan Bomans, In de stoel van Godfried. Bussum: Centripress, 1977 (= 1978)
 • Jan Bomans, Godfried achteraf bekeken. Bussum: Centripress, 1978
 • Ed Popelier, Godfried Bomans. Nijmegen/Beveren: B. Gottmer/Orion, 1981
 • Bomansiana in de gemeentelijke openbare bibliotheek van Heemstede. Samengesteld en ingeleid door Hans Krol. Heemstede: Openbare Bibliotheek, 1981
 • Jeroen Brouwers, De spoken van Godfried Bomans. Amsterdam: De Arbeiderspers/Wetenschappelijke Uitgeverij, 1982
 • idem (aangevuld herdrukt als De wereld van Godfried Bomans. Amsterdam/Antwerpen: Atlas, 1998)
 • Michel van der Plas, Godfried; het leven van de jonge Bomans 1913-1945. Bussum: Villa, 1982
 • Michel van der Plas, Buurmans gras: herinneringen aan Böll, Bomans en Van Duinkerken. Baarn: De Prom, 1986
 • Theo Kroon, Godfried Bomans. (AO-boekje 2457) Lelystad:Stichting IVIO, 1993
 • Harm Peter Smilde, De journalist Godfried Bomans; zijn bijdragen voor de Volkskrant en Elseviers Weekblad 1945-1948. Leiden: ‘Weidend te midden der leliën’, (Leidse Doctoraalscripties 5), 1993
 • Jac Aarts, Onder het stof (‘Een documentair overzicht van twintig jaargangen “Godfried”‘), Haarlem: Godfried Bomans Genootschap, 1998 (1e druk), 2006 (2e herziene en vermeerderde druk)
 • Freek van Leeuwen, ‘En nu maar lopen…’ Twee wandelingen met Godfried Bomans door Haarlem. Haarlem: Godfried Bomans Genootschap, 2000
 • Aad Meinderts/Dick Welsink (red.), Vier lichte letterheren. (Schrijversprentenboek 44) Den Haag/Amsterdam: Letterkundig Museum/Thomas Rap, 1999
 • Edward Krabbendam, Bomans als Provo. Haarlem: Godfried Bomans Genootschap, 2005
 • Gé Vaartjes, Godfried Bomans. Schrijver en televisiester. Haarlem: Godfried Bomans Genootschap, 2005
 • Jac Aarts (samenst.), Bomans Krant 2001-2006 compleet op cd-rom, uitgave in eigen beheer, 2006
 • Fred Berendse, Bomans’ Banden. Met Godfried Bomans door de omgeving van Haarlem. Haarlem: Godfried Bomans Genootschap, 2007
 • Jac Aarts, Met andere maten (Bomansstudies 1), Soest: Boekscout, 2008
 • Jac Aarts, Drukke tijden (Bomansstudies 2), Soest: Boekscout, 2009
 • Jac Aarts (red.), Drukke lezers (Bomansstudies 3), Soest: Boekscout, 2010
 • Antoon Erftemeijer, Godfried Bomans, schrijver tussen kunstenaars. Haarlem, Frans Hals Museum / De Hallen, 2010
 • Hans Krol (samenst.), Bomans in Beeld; Godfried Bomans in 40 portrettekeningen, cartoons en karikaturen. Heemstede, 2010
 • Jac Aarts (samenst.), Bomans Weekblad 2007-2011 compleet op cd-rom, uitgave in eigen beheer, 2011
 • Simon Carmiggelt, Godfried, 2011
 • Jac Aarts, We worden diep (Bomansstudies 4, Soest: Boekscout, 2012
 • G.A. van der List, Godfried Bomans ter herinnering 1913-1971. Amsterdam, Elsevier/Reed Business Media. 2013
 • Jac Aarts (red.), De tweede verdieping (Bomansstudies 5), Soest: Boekscout, 2013
 • Fred Berendse, Het kleine Erikboek/Aantekeningen bij Erik of Het klein insectenboek van Godfried Bomans. Haarlem: Godfried Bomans Genootschap, 2013
 • Aukje Holtrop, Annemie Leysen en Aad Meinderts (red.), Jan Campert-Stichting jaarboek 2013. Den Haag, Jan Campert-Stichting. 2014
 • Gé Vaartjes, Godfried Bomans Chroniqueur van het kenterende katholicisme. In: Het Geheugen van de Lage Landen.  Ons Erfdeel vzw, 2009 
 • Hans Krol (samenst.), Bomans in beeld / 40 portrettekeningen, cartoons en karikaturen.Eigen beheer, 2010
 • S. Carmiggelt, Godfried. Amsterdam, Voddera Pers, 2011
 • S. Carmiggelt, Godfried ging te ver. Amsterdam, Voddera Pers, 2016
 • Hans Krol (samenst.) Bomans in beeld deel 2. Eigen beheer, 2016        
 • Fred Berendse, Wekker & Wierook / Godfried Bomans in Nijmegen. Haarlem, Godfried Bomans Genootschap, 2016
 • Mark Eyskens, Toespraak op 8 april 2017 (cd), Haarlem, Godfried Bomans Genootschap, 2017
 • Gé Vaartjes, Godfried Bomans Katholieke zoeker, zoekende katholiek. In: Gods letterproeverij / Portretten van katholieke literatoren, Nijmegen, Valkhof Pers, 2017
 • Fred Berendse, Winterstad / Godfried Bomans in Amsterdam. Haarlem, Godfried Bomans Genootschap, 2018
 • Fred Berendse, Sinterklaas in Canada. Haarlem, Godfried Bomans Genootschap, 2019
 • Fred Berendse, Met Bomans de wereld rond. Haarlem, Godfried Bomans Genootschap, 2020
 • Fred Berendse, Met Bomans door Haarlem. Haarlem, Godfried Bomans Genootschap, 2020
 • Harry Broshuis, Godfried Bomans en het katholicisme. Dissertatie. Utrecht, Academische Uitgeverij Eburon, 2021
 • Fred Berendse, Ik zag de wereld op haar mooist. Haarlem, Godfried Bomans Genootschap, 2021
 • Joost (= Evert Werkman), Op de societeyt Teysterbant. Haarlem, de Korenmaat, 2022
 • S.v.h.R. (= Simon van het Reve) Tom Trikkelbout. Amsterdam, Zwarte Roos, 2023