Godfried

Twee maal per jaar verschijnt bij het Godfried Bomans Genootschap het periodiek Godfried dat in de tweede week van maart en van september aan de leden automatisch wordt toegestuurd. Het blad bevat bijdragen van leden over activiteiten van het Genootschap, over het leven en werk van Bomans, alsmede niet eerder uitgegeven teksten van Bomans. Voor informatie over verkrijgbaarheid van oudere nummers van Godfried, kunt u contact opnemen met secretaris@godfriedbomans.nl.

Inhoud laatste Godfried (jaargang 45, 2023)

Godfried 45