Het genootschap

Leden van het Bomans Genootschap bekijken het woonhuis van Godfried Bomans, Zonnelaan 17 te Haarlem. Foto: Guido Verschaeren.

Over het Godfried Bomans Genootschap

Enkele maanden na zijn dood komen te Leiden liefhebbers van Bomans’ werk bijeen. Over één ding is men het al gauw eens: de oprichting van een genootschap dat tot doel heeft het werk te bestuderen en de nagedachtenis levend te houden. Op 1 juni 1972 vindt de oprichting plaats van het Godfried Bomans Genootschap. Dat Genootschap is thans uitgegroeid tot een vereniging met meer dan tweehonderd leden in Nederland en Vlaanderen.

Op de foto: leden van het Bomans Genootschap bekijken het woonhuis van Godfried Bomans, Zonnelaan 17 te Haarlem. Foto: Guido Verschaeren.

Voorkant en inhoudsopgave laatste Godfried maart2020

Het periodiek

Een van de activiteiten van het Genootschap is de uitgave van Godfried, een blad dat twee maal per jaar uitkomt. Het bevat artikelen over Bomans, bijdragen van leden, bibliografische gegevens en niet eerder uitgegeven teksten van Bomans. Op deze website is een kleine selectie van artikelen uit Godfried te vinden.

Bijeenkomsten

Daarnaast organiseert het Genootschap op de 2e zaterdag van april en de 2e zaterdag van oktober bijeenkomsten.
Zo’n op zaterdagmiddag gehouden bijeenkomst bestaat hoofdzakelijk uit het bijwonen van een lezing. Voor alle leden is het ‘genoeglijk samenzijn’ een eerste vereiste en daarom krijgt dit onderdeel de meeste aandacht. Tijdens de bijeenkomsten is er ook een bescheiden boekenmarkt waar men de eigen collectie kan aanvullen. De bijeenkomsten eindigen altijd met een diner. Voor een historisch overzicht van de bijeenkomsten: klik hier

Andere activiteiten

Bovendien werkt het Genootschap mee aan alle mogelijke activiteiten die het doel kunnen bevorderen, zoals tentoonstellingen, conferenties en lezingen. Verder heeft het Genootschap, met zoek- en speurwerk, bijgedragen aan de totstandkoming van de “Werken” die uitgeverij De Boekerij in zeven delen heeft uitgebracht en waarin ook nimmer gebundelde of gepubliceerde stukken staan. Het Genootschap spant zich in om supplementen uit te geven van stukken die voor de “Werken” niet passend gevonden werden.

De leden

Interessant is wat de leden, jong en oud, aan Bomans bindt. Men zou verwachten dat zij alles van Bomans hebben gelezen of op de plank hebben staan. Die leden zijn er vanzelfsprekend, maar er zijn ook leden die hem waarderen als persoonlijkheid en bepaald niet alles van hem gelezen hebben. Vreemd is dat niet, want Bomans sprak zoals hij schreef en schreef zoals hij sprak. Ieder lid bezit vanzelfsprekend wel het respect voor Bomans’ feilloze formuleerkunst en prachtige schrijfstijl, die nog niets aan kracht hebben verloren, en zijn humor.

Meer informatie

Voor meer informatie over Godfried Bomans of het Genootschap kunt u terecht bij:

Shishir Bestebreur (secretaris)
E-mail: secretaris@godfriedbomans.nl

Gerard Dekkers (penningmeester)
E-mail: penningmeester@godfriedbomans.nl

Jan Teengs (redacteur)
E-mail: redactie@godfriedbomans.nl

Fred Bonaers (Vlaanderen)
E-mail: vlaanderen@godfriedbomans.nl