Lid worden

U kunt lid worden door minstens € 30 (meer kan ook) over te maken op rekeningnummer NL37INGB0002999079, BIC INGB NL 2A t.n.v. Godfried Bomans Genootschap te Bodegraven, onder vermelding van ‘Nieuw lidmaatschap’ en uw volledige adres.

Gelieve tevens het ‘Formulier nieuwe leden’,(de pseudo Godfried in het filmpje noemt het een ‘electronisch schrijven’) dat u onderaan deze pagina kunt vinden, volledig in te vullen en het met een klik op ‘Verzenden’ door te sturen. Hierbij moeten de velden die gemerkt zijn met een sterretje zeker ingevuld worden.

Bij aanmelding gedurende het verenigingsjaar blijft de contributie van minstens € 30 gelden. Het nieuwe lid krijgt dan wel alle uitgaven van de voorafgaande periode van dat jaar toegestuurd.

Bijdrage studenten
De bijdrage voor studenten bedraagt slechts € 20,00. Deze kan op dezelfde wijze en op het zelfde nummer als voor de andere leden worden overgemaakt. Wel dient er een kopie van de studentenkaart voor het lopende studiejaar per e-mail of post te worden overgemaakt aan de penningmeester, op onderstaand adres.

Formulier nieuwe leden

Ik meld mij aan als lid van het Godfried Bomans Genootschap en maak de bijdrage van € 30 (of € 20 voor studenten) over op bankrekening NL37INGB 0002 9990 79 t.n.v. Godfried Bomans Genootschap te Bodegraven.

  Aanmelden lidmaatschap

  Verlenging lidmaatschap
  Het lidmaatschap wordt voor een jaar verlengd als vóór 1 februari de verschuldigde contributie is ontvangen op de rekening van het Godfried Bomans Genootschap.

  Beëindiging lidmaatschap
  Het lidmaatschap eindigt zodra de verschuldigde contributie niet vóór 1 februari is ontvangen.
Het lidmaatschap kan ook schriftelijk of per e-mail worden opgezegd. Bij tussentijds opzeggen blijft de volledige contributie over het lopende jaar verschuldigd. Er vindt geen restitutie plaats.

  Opzeggen kunt u doen bij:
  Penningmeester Godfried Bomans Genootschap
  Noordzijde 50
  2411RC Bodegraven
  penningmeester@godfriedbomans.nl