40 jaar Godfried

De onderhavige editie van het periodiek GODFRIED is de eerste van de veertigste jaargang. De GODFRIED heeft in de loop der jaren enkele veranderingen ondergaan.

In 1974 verscheen het 0-nummer van wat toen nog het Bomans-bulletin werd genoemd. Het verscheen in A4- formaat met een portret door Aleid Slingerland (1919-2010) op de voorkant. Dit en de volgende afleveringen werden nog gestencild. In 1982 en 1983 moest de wereld het zonder Godfried stellen, omdat niemand het aandurfde het blad te verzorgen.

In 1984 nam Jan Henry het redacteurschap op zich. Tot 2017 liet hij twee keer per jaar een Godfried verschijnen.
Het portret door Aleid Slingerland van de eerste edities werd in december 1986 vervangen door een ander van haar hand. Deze voorkant bleef tot 2001 in gebruik.

Na jarenlang het getekende portret door Aleid Slingerland te hebben gedragen, kreeg de Godfried in april 2001 voor het eerst een foto op het omslag. Tot aan het huidige nummer is dat zo gebleven.

De Godfried van oktober 2003 kreeg een schuingedrukte titel.

Alle Godfrieds zijn ivoorkleurig uitgevoerd. Alleen het nummer van september 2002 verscheen in een gouden uitvoering. Het was immers de 50ste editie.

In september 2017 verscheen de Godfried met een geheel ander uiterlijk en een kleurige voorkant en werd het redacteurschap van Jan Henry overgenomen.

Het huidige nummer is het eerste in ‘full color’.

In 2006 stelde Jac Aarts een register van de tot dan toe verschenen periodieken samen onder de titel Onder het stof.