Nieuw luisterboek over Rottumerplaat

In de boekhandel ligt nu het boek met CD ‘Alleen op een eiland’ van Nienke Denekamp over het verblijf van Godfried Bomans en Jan Wolkers op Rottumerplaat in 1971. Het boek, een uitgave van Rubinstein, bevat achtergrondinformatie over dit verblijf, veel (nog niet eerder gepubliceerde) foto’s, een topografische kaart en een CD met de onverkorte … Lees meer

Bijeenkomst Godfried Bomans Genootschap • 10 oktober 2015

De volgende bijeenkomst van het Godfried Bomans Genootschap zal gehouden worden op de tweede zaterdag van oktober, 10 oktober 2015. Spreker zal Niels Klinkenberg zijn. Hij zal spreken over Francois HaverSchmidt en zijn invloed op het werk van Godfried Bomans. Plaats: Hotel Die Raeckse, Haarlem. Aanvang: 15:00 uur. De leden ontvangen het convocaat half september … Lees meer