Nieuw luisterboek over Rottumerplaat

In de boekhandel ligt nu het boek met CD ‘Alleen op een eiland’ van Nienke Denekamp over het verblijf van Godfried Bomans en Jan Wolkers op Rottumerplaat in 1971. Het boek, een uitgave van Rubinstein, bevat achtergrondinformatie over dit verblijf, veel (nog niet eerder gepubliceerde) foto’s, een topografische kaart en een CD met de onverkorte Rottumerplaat-tapes, inclusief voor en nagesprekken met de schrijvers. Prijs: €24,95