Bijeenkomst Godfried Bomans Genootschap • 10 oktober 2015

De volgende bijeenkomst van het Godfried Bomans Genootschap zal gehouden worden op de tweede zaterdag van oktober, 10 oktober 2015. Spreker zal Niels Klinkenberg zijn. Hij zal spreken over Francois HaverSchmidt en zijn invloed op het werk van Godfried Bomans.

Plaats: Hotel Die Raeckse, Haarlem. Aanvang: 15:00 uur.

De leden ontvangen het convocaat half september met de volgende Godfried.