‘Godfried’ september 2012

Verslag van ‘Godfried’ van september 2012

Voorwoord

In zijn voorwoord toont voorzitter Fred Berendse zich trots met weer een nieuwe aflevering van ‘Godfried’. Hij gaat kort op de inhoud in en blikt vooruit. Op 20 oktober zal de najaarsbijeenkomst van het Genootschap in Haarlem gehouden worden. In december zullen de leden wederom een eindejaarsgeschenk krijgen waarbij een uitnodiging zal zijn gevoegd voor de voorjaarsbijeenkomst in 2013 die dan in verband met de 100ste geboortedag van Bomans op de eerste zaterdag van maart te Den Haag zal worden gehouden.

Mede-oprichter Frank van der Voordt erelid

Jan Henry schenkt aandacht aan Frank van der Voordt. Hij was 40 jaar terug een van de oprichters van het Genootschap, heeft diverse bestuursfuncties bekleed en hij bezit een

Lees meer

‘Godfried’ maart 2012

Verslag van ‘Godfried’ van maart 2012

Voorwoord

Fred Berendse gaf in het voorwoord een klein overzicht van de inhoud en wijst erop dat Bomans zo lang na zijn dood nog aardig in leven is, zoals de in december 2011 uitgegeven bundel ‘Genieten in een gekkenhuis’ aantoont (waarvan nu al de vierde druk). Voor het inmiddels 40 jaar bestaande genootschap is ook nog belangstelling gelet op interviews in ‘Elsevier’ en ‘De Telegraaf’.

In memoriam Zuster Borromée Bomans

De zus van Bomans werd in 1909 geboren en is in februari 2012 overleden. Al jong ging zij naar het klooster en ontving de naam zuster Borromée.

Lees meer