Bomans fileerde Philips-teksten

Een Philips-directeur leerde van schrijver Godfried Bomans het belang van zorgvuldige (eind)redactie. Op 22 december 1974 (sic –red.) stierf Godfried Bomans. Omdat ik hem rede­lijk goed kende, ervoer ik dat als een schok. Graag deel ik met de lezer enkele ervaringen.In 1959 werd mij door mijn baas bij Philips ge­vraagd een brochure sa­men te stellen … Lees meer