Verslag voorjaarsbijeenkomst 2019

De tweeënnegentigste genootschappelijke bijeenkomst, voor al onze leden, vond plaats op zaterdag 13 april om 15:00 uur, in onze vaste locatie Hotel ML, Klokhuisstraat 9, te Haarlem.
De vergaderzaal was goed gevuld met een zeventigtal trouwe leden.
Voor de pauze overliep de voorzitter de activiteiten van het voorbije jaar en ontvouwde hij de toekomstplannen. De penningmeester gaf een overzicht van de financiële toestand van het genootschap en één der leden van de kascommissie deelde ons mee dat de penningmeester zijn werk weer voortreffelijk heeft afgeleverd en samen met zijn collega-bestuursleden netjes op de centen heeft gepast.
Hierna konden alle aanwezigen deelnemen aan een quiz over het leven en het werk van Godfried Bomans. Winnaars waren er niet, maar iedereen heeft op die korte tijd heel veel bijgeleerd.
Na de pauze kon het hele gezelschap genieten van het optreden van Bas Heerkens als Godfried Bomans. Hij beantwoorde onder meer vragen uit ‘Kopstukken’ en las voor uit het recent verschenen boekje ‘De honderdjarige’. Het was een mooie en levensechte prestatie.
De dag werd besloten met een gezellig en lekker diner, verzorgd door de koks van ML.

https://www.youtube.com/watch?v=wppPbewxZbk