Copyright, Gebruiksvoorwaarden, Disclaimer & Privacyverklaring

Copyright

Deze website inclusief de gepubliceerde informatie valt onder het auteurs- en databankenrecht van het Godfried Bomans Genootschap. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking, anders dan voor eigen niet-commercieel gebruik overeenkomstig onze gebruiksvoorwaarden, zijn zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het Godfried Bomans Genootschap niet toegestaan (© het Godfried Bomans Genootschap, 2006-2012).

Gebruiksvoorwaarden

De elektronische databank en discussieforums zijn alleen bedoeld voor eigen raadpleging via normaal browser-bezoek. Het is derhalve niet toegestaan om deze op ge-automatiseerde wijze te (laten) raadplegen, bijvoorbeeld via scripts, spiders en/of bots. Eventuele hyperlinks dienen bezoekers rechtstreeks te leiden naar de context, waarbinnen het Godfried Bomans Genootschap de informatie aanbiedt. Overneming, inframing, herpublicatie, of iedere bewerking van of toevoeging aan deze context zijn dus niet toegestaan. Eveneens is het niet toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of te verwijderen, of dit voor anderen mogelijk te maken.

Disclaimer

De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Het Godfried Bomans Genootschap sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website en/of de informatie die via deze website is verkregen.

Privacyverklaring

Registratie van persoonlijke gegevens Voor het ontvangen van uw eigen persoonlijke code voor het discussieforum via e-mail is de registratie van uw e-mailadres noodzakelijk. De e-mail kan, naast de door u gevraagde programma-informatie, incidenteel informatie over andere internetactiviteiten van het Godfried Bomans Genootschap bevatten. Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met het doel waarvoor ze zijn verkregen. Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt nadat u hiervoor uw nadrukkelijke toestemming heeft gegeven. U bent op ieder gewenst moment in staat om uw gegevens in te zien, te wijzigen of definitief te verwijderen. Tijdens het gebruik van de elektronische databank en discussieforums wordt een zogenaamd ‘cookie’ (klein bestandje) op uw pc aangemaakt. Hierdoor blijven uw instellingen behouden als u opnieuw inlogt op de elektronische databank en discussieforums. Dit bespaart u tijd. Cookies zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt. U kunt zelf bepalen of u cookies wilt accepteren. Het weigeren van cookies kan echter tot gevolg hebben dat u niet volledig gebruik kunt maken van de diensten van het Godfried Bomans Genootschap. Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen op beveiligde webservers die zich in een beveiligde computerruimte bevinden. Het Godfried Bomans Genootschap behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Het is verstandig om de privacyverklaring regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van de wijze waarop het Godfried Bomans Genootschap uw persoonlijke gegevens verwerkt. Als de privacyverklaring ingrijpend wordt gewijzigd, meldt het Godfried Bomans Genootschap dit op de website. Vragen en/of opmerkingen Indien u vragen en/of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring, kunt u een e-mail sturen naar de webredactie van het Godfried Bomans Genootschap.