Bomanstentoonstelling in Warmond

2011 stond genootschappelijk gezien in het teken van Godfried Bomans’ 40ste sterfjaar. In diverse media werd daaraan aandacht geschonken, zoals u op verschillende plaatsen in dit periodiek lezen kunt, maar ook particulieren toonden initiatief. Ons lid Sander Schel­berg, in het da­gelijks le­ven burge­meester van de ge­meente Teylingen, maar in zijn vrije tijd vol­bloed bomansiaan met … Lees meer