Pietsie Bomans – Verscheure overleden

Pietsie Bomans in 1996

Maandag 21 februari 2022, vier dagen na haar 101ste verjaardag, is Gertrude Maria (Pietsie) Verscheure overleden. In haar woonplaats Nijmegen ontmoette zij de student Godfried Bomans, met wie zij in 1944 trouwde. Pietsie en Godfried kregen in 1960 een dochter: Eva.

In 2000 schonk zij het archief van Godfried Bomans aan het Literatuurmuseum en maakte een publicatie van zijn totale werk mogelijk in het zevendelige ‘Werken’. Daarna trok zij zich uit het openbare leven terug.