Lid worden

U kunt lid worden door minstens € 30 (meer kan ook) over te maken op rekeningnummer NL37INGB0002999079 BIC INGB NL 2A t.n.v. Godfried Bomans Genootschap te Bodegraven, onder vermelding van ‘Nieuw lidmaatschap’ en uw volledige adres.

Bij aanmelding gedurende het verenigingsjaar blijft de contributie van minstens € 30 gelden. Het nieuwe lid krijgt dan wel alle uitgaven van de voorafgaande periode van dat jaar toegestuurd.

Lidgeld studenten
Het lidgeld voor studenten bedraagt slechts € 20,00. De bijdrage kan op dezelfde wijze en op het zelfde nummer als voor de andere leden worden overgemaakt. Wel dient er een kopij van de studentenkaart voor het lopende studiejaar per e-mail of post te worden overgemaakt aan de penningmeester, op onderstaand adres.

Verlenging lidmaatschap
Het lidmaatschap wordt voor een jaar verlengd als vóór 1 februari de verschuldigde contributie is ontvangen op de rekening van het Godfried Bomans Genootschap.

Beëindiging lidmaatschap
Het lidmaatschap eindigt zodra de verschuldigde contributie niet vóór 1 februari is ontvangen.
Het lidmaatschap kan ook schriftelijk of per e-mail worden opgezegd. Bij tussentijds opzeggen blijft de volledige contributie over het lopende jaar verschuldigd. Er vindt geen restitutie plaats.

Opzeggen kunt u doen bij:

Penningmeester Godfried Bomans Genootschap
Noordzijde 50
2411RC Bodegraven

penningmeester@godfriedbomans.nl