Godfried

Twee maal per jaar verschijnt bij het Godfried Bomans Genootschap het periodiek Godfried dat in de tweede week van maart en van september aan de leden automatisch wordt toegestuurd. Het blad bevat bijdragen van leden over activiteiten van het Genootschap, over het leven en werk van Bomans, alsmede niet eerder uitgegeven teksten van Bomans. Voor informatie over verkrijgbaarheid van oudere nummers van Godfried, kunt u contact opnemen met secretaris@godfriedbomans.nl.

Inhoud laatste Godfried (jaargang 39, nummer 2, september 2017)

 • Gefeliciteerd, Bomansianan Fred Berendse
 • Hoop voor Bomans Genootschap Willem Pekelder
 • Dankwoord Fred Berendse
 • Er is leven na de dood Piet de Jong
 • Een vergadering in ‘het Zuiden’ Fred Bonaers
 • Godfried heeft geschreven – Met een korreltje (zuivering-)zout Godfried Bomans
 • Bomans voor gevorderden (14) Guido Verschaeren
 • Bomans onthult Fred Berendse
 • De schat van Brederode Fred Berendse
 • Godfried, eredoctor
 • Levi’s eerste kerstfeest Anet Bleich
 • Zoveel procent geschiedenis Fred Bonaers
 • Bomans achterna Fred Bonaers