Najaarswandeling 2020

Zoals alle leden van ons gewend zijn, ontvangen zij in september het najaarsnummer van ‘Godfried’. Daar is geen verandering in gekomen. Jarenlang stuurden we met de ‘Godfried’ ook een uitnodiging mee voor een najaarsbijeenkomst. Dat is dit keer wél anders.

Het lijkt ons niet verstandig onder deze omstandigheden samen te komen in het ons vertrouwde zaaltje. Wij hebben gezocht naar een alternatief in het teken van onze geliefde schrijver en waarbij we elkaar toch veilig zouden kunnen zien.

Daarom ontvangen alle leden, samen met de ‘Godfried’, ook het boekje ‘Met Bomans door Haarlem’.

Wij nodigen de leden uit de wandeling van dit boekje te lopen op zaterdagmiddag 10 oktober a.s. Bekijk ter voorbereiding vast de fotopresentatie (pdf download van +/- 40MB).

Tussen 14.00 en 15.00 uur staan bestuursleden bij de overkapping aan de voorzijde van Station Haarlem om de leden te verwelkomen. Die krijgen dan een prijsvraag mee, waarna ze op eigen gelegenheid de route volgen. (Breng het boekje en een pen mee!)

Bij café ‘De Wandelaar’ worden de deelnemers opgewacht door twee bestuursleden, die hen een kop koffie of thee zullen aanbieden.

Aan het eind van de tocht staan wij tussen 16.00 en 17.00 uur klaar om de ingevulde prijsvraag in ontvangst te nemen en om afscheid te nemen, want een gezamenlijke maaltijd zal dit keer niet plaatsvinden. Het is natuurlijk wel mogelijk zelfstandig of verenigd met andere leden (op eigen risico) ergens te gaan eten.

Komt u niet met het openbaar vervoer, dan kunt u uw auto bij station Haarlem in de parkeergarage plaatsen. U kunt ook gratis parkeren bij P+R station Haarlem Spaarnwoude en verder reizen met de trein (mondkapje vereist).

Uiteraard zijn er geen kosten aan deze wandeling verbonden. Wel verzoeken wij u vriendelijk u voor 3 oktober 2020 aan te melden via ‘bijeenkomst@godfriedbomans.nl’ of per post op ‘ Godfried Bomans Genootschap; Wolvenlaan 277 te 1216 EV Hilversum’, zodat wij weten op hoeveel personen wij kunnen rekenen.

Hopelijk treffen wij elkaar op 10 oktober in goede gezondheid.

Zomervoorstelling in Openluchttheater Elsrijk op zondag 23 augustus Amstelveen Mitsuko Saruwatari

Voorstelling klassieke muziek en verhalen van Bomans

Mitsuko Saruwatari: “Wij willen met deze voorstelling de podiumkunst in Amstelveen weer leven inblazen, die sinds maart nagenoeg tot stilstand is gekomen.” (Merlijn Doomernik / PR)

Zomervoorstelling in Openluchttheater Elsrijk op zondag 23 augustus

In het charmante Amstelveense Openluchttheater Elsrijk vindt deze zomer een eenmalige voorstelling plaats van klassieke muziek en verhalen van Godfried Bomans.
Leden van het bekende Uriël Ensemble en acteur Remco Melles treden op met een uniek programma. De musici zijn Mitsuko Saruwatari: piano, Marijn Mijnders: viool en Rick Huls: klarinet.Mitsuko Saruwatari (foto) is initiatiefnemer en licht toe: ‘In deze tijd met de nodige beperkingen bieden musici van het Uriël Ensemble en acteur Remco Melles graag een cultureel uurtje. Wij willen met deze voorstelling de podiumkunst in Amstelveen weer leven inblazen, die sinds maart nagenoeg tot stilstand is gekomen.’Over het programma: ‘Het is samengesteld uit boeiende korte verhalen van Godfried Bomans gecombineerd met juweeltjes van grote componisten. Zo zijn onder meer Partita van Bach, Clair de lune van Debussy en Vocalise van Rachmaninoff te horen, stuk voor stuk geliefde stukken.
Het is een programma waarin mooie muziek en vertellingen elkaar afwisselen, versterken en inspireren. De samenwerking met de acteur Remco Mells (foto) is een voortzetting van eerdere samenwerking in de Schouwburg in Amstelveen. Dat is goed bevallen.’ 
Zij vervolgd: ‘Deze zomervoorstelling heeft een ander accent dan onze reguliere concertserie. Met dit initiatief willen wij klassieke muziek en verhalen dichterbij het publiek brengen. Ook voor mensen die niet zo vaak een klassiek concert bezoeken of voor jong publiek is deze voorstelling aan te bevelen. Stichting Kamermuziek de Amstel is organisator van de zomervoorstelling en heeft financiële steun van gemeente Amstelveen ontvangen. Openluchttheater Elsrijk heeft het mooie theater beschikbaar gesteld.’ 
Vanwege de coronamaatrelen is het aantal plaatsen in theater Elsrijk veel minder. Daarom worden op zondag 23 augustus twee identieke voorstellingen gegeven. De eerste om 14.00 uur en de tweede om 16.00 uur. Elke voorstelling duurt een uur en de entreekosten bedragen 12,50 euro. Vooraf aanmelden is noodzakelijk.
Voor het bestellen van kaarten en nadere informatie: www.kamermuziekdeamstel.nl.
 

eindjes houvast bomansquiz

Bomansquiz voorjaar 2021

Ook dit voorjaar hebt u de mogelijkheid om tijdens de bijeenkomst van het Godfried Bomans Genootschap, deel te nemen aan de traditionele Bomansquiz.

Omdat sommige leden wat moeilijkheden hadden bij het oplossen van sommige vragen bij de vorige quiz, heeft het bestuur besloten allen een beetje te helpen. Daarom vinden jullie hierna een lijst met de boeken en de hoofdstukken of bladzijden, waaruit de vragen gehaald werden. Op deze wijze kan eenieder zich in alle rust en ruim op tijd, voorbereiden op deze quiz.

De vragen komen dus uit de volgende bronnen:

 1. Wandelingen door Rome Hoofdstuk  Het wonder 1
 2. Trappistenleven vanaf pagina 101 tot pagina 103
 3. Sprookjesboek Sprookje  De koning die niet dood wilde
 4. Erik of het klein insectenboek Hoofdstuk 1
 5. Pieter Bas Hoofdstuk 5 Nieuwe ervaringen
 6. Kopstukken en Dundruk De Brandmeester Hoofdstuk  De Brandmeester
 7. Wandelingen door Rome Hoofdstuk Waarheden als koeien en Godfried Najaar 2019 Bomans Achterna
 8. Sinterklaas in Canada Eindejaarsgeschenk 2019
 9. De avonturen van Pa Pinkelman  Hoofdstuk 6  Voor het eerst in zijn leven krijgt Pa Pinkelman een geschil met Tante Pollewop
 10. De onsterfelijke Pa Pinkelman Hoofdstuk 12
 11. De Laatste Knal De laatste knal en andere feestverhalen De Laatste Knal
 12. Wonderlijke nachten Hoofdstuk De vierde nacht
 13. Het luie jongetje en andere verhalen Hoofdstuk het luie jongetje
 14. Een Hollander ontdekt Vlaanderen Pagina 9 en 10 Moerdijkbrug en Nederlandse Douane Wuustwezel
 15. Buitelingen Hoofdstuk  Kinderen van het paradijs

Jullie mogen uiteraard naar hartenlust de andere hoofdstukken of bladzijden uit de opgegeven werken lezen, maar voor de quizkennis volstaan de tips die hier opgesomd zijn.

Wij wensen jullie alvast veel leesgenot en wie weet wacht er een mooie prijs op u.

En weest allen gerust: bestuursleden en ereleden nemen niet deel aan de quiz!

Bomans in Canada Sinterklaas

Vandaag nog: Godfried Bomans in Canada

“Who does not remember Godfried Bomans? De Krant has been publishing fascinating stories by Godfried Bomans. I had the pleasure of reading the booklet ‘Sinterklaas in Canada’. While reading the booklet and seeing the pictures, I could hear Godfried’s voice. The booklet is available to NLC Members in Canada.  

The Dutch writer Godfried Bomans visited Ontario in 1967. He played Sinterklaas and gave lectures for the local Dutch. The Godfried Bomans Genootschap made a report of this visit in the booklet ‘Sinterklaas in Canada’. 
This booklet is for sale by transferring 15 Canadian Dollars (or 19 euros) to bank number NL37 INGB 0002 9990 79 BIC INGB NL 2A in the name of Godfried Bomans Genootschap in Bodegraven, The Netherlands, stating ‘Sinterklaas in Canada’ and the delivery address, so that booklet can be sent.”

Uit de nieuwsbrief van de Netherlands Luncheon Club

Voorjaarsbijeenkomst geannuleerd

DRINGENDE MEDEDELING
Het zal voor eenieder begrijpelijk zijn dat onder de huidige omstandigheden de voorjaarsbijeenkomst van het Godfried Bomans Genootschap van zaterdag 18 april 2020 GEEN doorgang kan vinden. Hopelijk kunnen we elkaar in goede gezondheid op zaterdag 10 oktober 2020 ontmoeten.

Veiling aquarel Machteld Hooyen-Kruyt

‘Het meisje stond bovenop de takkenbos en riep met luide stem:
“Lijsters, lijsters help mij toch!”’

Deze regels uit Bomans’ sprookje Het Lijstermeisje verbeeldde de kunstenares Machteld Hooyen-Kruyt (1930-2012) met een schilderijtje van 7,5x12cm. Let vooral op de uitdrukking op de gezichten!

Machteld Hooyen heeft lange tijd in Overveen gewoond. Zij verhuisde later naar de Dordogne, waar ze veel inspiratie vond voor haar aquarellen. Haar aquarellen zijn de ene keer realistisch, de andere keer liet zij haar fantasie de vrije loop en werden haar werken surrealistisch. Zij gebruikte een penseel met slechts 1 haartje. In 1972 exposeerde zij samen met Aleid Slingerland in het gemeentehuis van Bloemendaal te Overveen. Deze tentoonstelling van portretten, schilderijen en tekeningen had betrekking tot Godfried Bomans en zijn werk.

Het Genootschap veilt deze prachtige aquarel via zijn website. De veiling loopt vanaf de publicatie van de Godfried op de website tot 18.00 uur op vrijdag 17 april 2020. De minimumprijs is € 100. De hoogste bieder ontvangt het schilderij. De opbrengst zal door het Genootschap worden besteed aan de herdenking van Godfrieds overlijden, 50 jaar geleden.

Kandidaat-kopers melden hun bod van meer dan € 100,00, vanaf nu tot en met vrijdag 17 april 2020 om 18:00 uur aan:

                                    penningmeester@godfriedbomans.nl

samen met hun adres, hun e-mailadres EN hun telefoonnummer.

De bieder met het hoogste bod wordt bekend gemaakt tijdens de Voorjaarsbijeenkomst van het Godfried Bomans Genootschap, op zaterdag  18 april 2020, vanaf 15:00 uur, in het Hotel ML in Haarlem. Zij of hij wordt ook meteen per e-mail ingelicht. Na ontvangst van het geboden bedrag, wordt het aquarel aan de gelukkige overgemaakt.

In geval van een identiek hoogste bod op  van verschillende bieders, zal er rekening gehouden worden met de intekendatum en het exacte uur waarop werd ingetekend.

Jaap zoekt mooie verhalen

Jaap Toorenaar schreef het boek ‘Hoe verzinnen ze het? Bedenkers van onvergetelijke reclame aan het woord.’

Daarin nam hij onder meer de bedenker van ‘Wie is toch die man die op zondag altijd het vlees komt snijden?’ op.

Nu werkt hij aan een boek dat ‘Zijn leraar vertelde eens’ gaat heten. Het wordt uitgegeven door Thomas Rap.

Voor dit boek verzamelt hij prachtige uitspraken en verhalen van mensen die ons les gaven en geven.

U vindt meer informatie en twee verhalen van zijn eigen schoolmeester in Zeeland op www.mijnleraarvertelde.nl. Een boek met mooie verhalen van onze leraren in Vlaanderen en Nederland, dat moet ook mooie reclame zijn voor het leraarsvak.

Jaap mailde ons het volgende: ‘ Bewonderaars van de grootse verteller Bomans, moeten een oog of oor hebben voor prachtige verhalen. Misschien kunnen zij zich die ook herinneren van hun juffen, meesters, leraren en hoogleraren. Zou u uw leden willen wijzen op mijn inzamelactie en de genoemde website?’

Wat met deze gebeurd is!