Welkom

Dit is de website van het Godfried Bomans Genootschap.

Vragen of opmerkingen? Stuur ons een e-mail!


Het Godfried Bomans Genootschap is sinds 1972 een vereniging van meer dan 200 leden. Het Genootschap beheert deze website, maar ook een Facebookpagina en het periodiek Godfried. Daarnaast worden er bijeenkomsten georganiseerd en biedt het Genootschap hulp bij activiteiten rondom Godfried Bomans en bij vragen omtrent deze bijzondere schrijver.

Voor vragen betreffende publicatierechten, wende men zich tot uitgeverij De Boekerij

“Wij zijn alle ballingen, levend binnen de lijsten van een vreemd schilderij. Wie dit weet, leeft groot. De overige zijn insecten.”

Godfried Bomans, 1940