Oude ‘Godfrieds’ te koop

Van het blad ‘Godfried’ zijn er van vorige edities nog exemplaren over.

Misschien zitten daar nummers bij die u mist. Als u meldt welke nummers u nog wilt hebben, dan kunnen wij kijken of die er nog zijn en u die toesturen tegen betaling van €2 euro per nummer, exclusief verzendingskosten. Op het algemeen internet zijn oudere exemplaren voor ongeveer 10 euro te koop.
Dit buitenkansje geldt tot de publicatie van het voorjaarsnummer 2023. Aanmelden bij: voorzitter@godfriedbomans.nl