Najaarsbijeenkomst, enkel voor leden

Gaarne nodigen wij u uit voor de 95ste genootschappelijke bijeenkomst, aanstaande zaterdag 9 oktober.

Ditmaal op een andere locatie dan u van ons gewend bent. In verband met de pandemie en de ‘anderhalve meter maatregel’, wijken wij uit naar de Immanuelkerk, Van Egmondstraat 5, te Haarlem (tel. 023 – 52 52 116), aanvang 15.30 uur. De zaal is open vanaf 15.00 uur. (Let op: er is nog een Immanuelkerk in Haarlem!)

Wij gaan ervan uit dat u zelf maatregelen neemt ter bescherming van uzelf en van anderen. Bij klachten: blijf thuis. Houd afstand.

Als u met de auto komt, kunt u gratis parkeren in omgeving van de kerk. Vanaf station Haarlem kunt u bus 3 nemen richting IJmuiden en uitstappen op de halte Spaarnhovenstraat. De Immanuelkerk ligt aan de tegenovergelegen straat.

Wij ontvangen u bij de hoofdingang met een kopje koffie/thee. Daar zijn ook garderobe en toiletten.

Aan het begin van de bijeenkomst zullen wij u bijpraten over wat er rond Godfried en het Genootschap heeft afgespeeld.

Om 15:45 uur presenteert Titus Tielens de compositie die hij maakte n.a.v. de conference tussen Wim Sonneveld en Godfried Bomans uit 1962. Vervolgens zal pianist Mattias Spee de compositie op de vleugel spelen.

Vervolgens zal Sabine Lichtenstein om ca. 16:00 uur spreken over haar vader Hans Lichtenstein die in de 2e wereldoorlog onderdook bij Godfried Bomans. Ter illustratie zal zij afbeeldingen tonen en muziekfragmenten afspelen.

Afsluitend brengen wij u op de hoogte van wat er nog meer op stapel staat in dit herdenkingsjaar.

Na de bijeenkomst is er gelegenheid tot napraten met een drankje in het zaaltje naast de kerk.

Door de omstandigheden is het ons nog niet mogelijk een gezamenlijke maaltijd te organiseren. Wilt u na afloop eten, dan zult u zelf iets moeten reserveren.

Graag willen wij weten op hoeveel deelnemers we kunnen rekenen. Daarom verzoeken wij u de uitnodiging te printen (klik hier voor de uitnodiging) en per post de invulstrook te retourneren. Uiteraard kunt u zich ook per e-mail aanmelden op e-mailadres bijeenkomst@godfriedbomans.nl, graag mét vermelding met hoeveel personen u komt.

Met genootschappelijke groet,

Het bestuur.